Programteori ERUF ws3

Välkommen till nästa träff i En programteori för Regionalfonden!

Resultatet från workshop 1 och 2 sammanställts i några modeller/programteorier. Som en förberedelse inför workshop 3 får ni gärna läsa igenom det underlaget. Vi kommer att labba, diskutera och vidareutveckla modellerna. Underlaget kommer även att finnas utskrivna för alla på workshopen.

På programmet:

  • Vi reflekterar kring processen så här långt och vilka frågor och insikter den väckt.
  • Vi rekapitulerar de värden med programteori som identifierats och om de är fortsatt relevanta.
  • Vi analyserar resultatet från tidigare workshopar och diskuterar hur en programteori bör vara utformad för att möta behoven på olika nivåer.
  • Vi diskuterar vad vi tar med oss från processen och vilka ytterligare utvecklingsbehov som finns.

Tid: Tisdag 14 januari, kl. 10-16, kaffe finns från 09.30.
Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm
Anmäl dig senast den 7 januari på knappen till höger.

Program ERUF ws3

Här finns en film som spelades in i samband med workshop 1 av Programteori ERUF.