Programteori ERUF ws3

Välkommen till nästa träff i En programteori för Regionalfonden!

På programmet:

  • Vi reflekterar kring processen så här långt och vilka frågor och insikter den väckt.
  • Vi rekapitulerar de värden med programteori som identifierats och om de är fortsatt relevanta.
  • Vi analyserar resultatet från tidigare workshopar och diskuterar hur en programteori bör vara utformad för att möta behoven på olika nivåer.
  • Vi diskuterar vad vi tar med oss från processen och vilka ytterligare utvecklingsbehov som finns.

Tid: Tisdag 14 januari, kl. 10-16, kaffe finns från 09.30.
Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm
Anmäl dig senast den 7 januari på knappen till höger.