Programteori ERUF ws2

Lärprojektet En programteori för Regionalfonden ska ta fram ett förslag till programteori för Regionalfonden inför kommande strukturfondsperiod,och generellt öka kunskapen om programteori som ett stöd för uppföljning, utvärdering och lärande.

Workshop 2: Utformning av förslaget

Vi diskuterar bland annat:

  • Hur kan insatserna i regionalfonden beskrivas på ett tydligare sätt?
  • Förslag till programteori
  • Diskussion och vidareutveckling av förslaget

Datum: Tisdag-onsdag 5-6 november, lunch-lunch.