Programteori ERUF ws1

Lärprojektet En programteori för Regionalfonden ska ta fram ett förslag till programteori för Regionalfonden inför kommande strukturfondsperiod,och generellt öka kunskapen om programteori som ett stöd för uppföljning, utvärdering och lärande.

Workshop 1: Vad är en programteori?

Vi diskuterar bland annat:

  • Vilka värden kan en gemensam programteori skapa?
  • Vad säger utvärderingarna om tidigare programteorier?
  • Utmaningar och möjligheter för att använda ERUF som verktyg för regional utveckling.

Datum: Torsdag 3 oktober, heldag.