PROGRAM

PROGRAM ONSDAG

10.30 REGISTRERINGEN och garderoben öppnar.

9-12 STUDIEBESÖK. Arrangör: Region Gotland. Läs mer om studiebesöken här.

9-10 MÖTIONERA. Näringsliv och offentlig verksamhet möts och promenerar för nätverkande och information. Samling vid Kruttornet.

11.30  LUNCH drop-in startar

13.00 VÄLKOMMEN till Reglabs Årskonferens 2020! Peter Lindvall, regiondirektör, Region Gotland hälsar välkommen till årskonferensen, tillsammans med Reglabs ordförande Anna Lindberg.

Värdar för Årskonferense 2020 är Eva Moe och Max Valentin
Lokal: Wisby

13.20 FRÅN MÅSTE TILL VILL. Maria Wetterstrand, vd Miltton Purpose, om synen på omställning.

13.50 SYSTEMINNOVATION FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID. Ett samtal med Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova om vad omställning kan betyda i praktiken för svenska myndigheter och regioner.
Lokal: Wisby

14.15  NYA LÖSNINGAR FÖR VÄRLDEN. Sarah Emond, chef för FNs nya globala innovationscentrum i Lund, som ska söka innovativa lösningar på världsproblem som svält, fattigdom, utbildning, ohälsa och klimathot.

14.30 KAFFE och mingel

15.00 VI STÄLLER OM. Hur ser det ut när vi ställt om – och hur gör man? Sex olika perspektiv på omställning. Välj själv vad du vill inspireras av!

  • Varför går det så långsamt? Hur kan det vara så svårt att omsätta information till nytt beteende? Hur ska vi kommunicera för att få genomslag? Kali Andersson från Klimatpsykologerna.
  • Vår konsumtion kan förändra världen – drivkrafter och bromsklossar. Cecilia Solér, docent i marknadsföring vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
  • Politiken och omställningen ‒ ett samtal om mod, prioriteringar och en bättre framtid. Från Region Gotland: Jesper Skalberg-Karlsson (M), vice ordf. regionstyrelsen, Stefan Nypelius, (C), regionråd och ordf i barn- och utbildningsnämnden, Meit Fohlin (S), regionråd och 2:a vice ordf i regionstyrelsen.
  • Tänk tidigt! En handbok för hållbarhetssäkring. Elsa Anderman, verksamhetsutvecklare i Region Kronoberg som utvecklat ett verktyg för att ställa rätt frågor vid rätt tidpunkt och göra konsekvensbedömningar för att hållbarhetssäkra regionens insatser.
  • Mer hållbar utveckling i den regionala tillväxtpolitiken! Anna Ebenmark, uppdragsansvarig på Tillväxtverket, och Örjan Hag, ämnesråd på Näringsdepartementet.
  • Framtidsscenarier för förändring. Hur kan framtidsscenarier användas för att skapa kapacitet för omställning på lokal och regional nivå? Pernilla Hagbert, forskare vid KTH, Åsa Nyblom, etnolog och miljösociolog, IVL Svenska miljöinstitutet.

16.00 MITT NÄSTA STEG. Ett utvecklingssamtal i mindre grupper för att stötta ditt arbete med omställning. Reflektera över var din region står i arbetet med att främja hållbar utveckling. Hur kan du använda dina kollegor som sparringpartner?

17.00 HÅLLBAR SYSTEMINNOVATION OCH VIKTEN AV EXPEDITIONER. John Holmberg, professor i fysisk resursteori, Chalmers challenge lab om hur man kan arbeta med genomgripande systemförändringar.
Lokal: Wisby

17.30 NU HÄNDER DET! John Holmberg leder ett samtal om utmaningar och möjligheter med Jörgen Preuss, regiondirektör, Region Halland, Heidi Samuelsson, avdelningschef Hållbar utveckling, Region Kronoberg och Anders Byström, biträdande regiondirektör, Region Jämtland Härjedalen.
Lokal: Wisby

18.00 PAUS

19.10 SAMLING VID FACKLORNA Vi samlas vid Clarion Hotel Wisby för gemensam vandring i fackeltåg till middagen.
19.20 Gäster vid Strand Hotel ansluter.

19.30 JUBILEUMSMIDDAG! Reglabs årskonferens fyller 10 år och det ska vi fira med en festlig middag, överraskningar och disco!

 

PROGRAM TORSDAG

9.00 GOD MORGON! Årskonferensens värdpar Eva Moe och Max Valentin inleder.
Lokal: Wisby

LÄRPASS i tre omgångar. Se alla lärpass här.

9.45  LÄRPASS, pass 1. Se alla lärpass här.

10.30: KAFFE och mingel

11.00 LÄRPASS pass 2. Se alla lärpass här.

11.45 LUNCH

12.45 LÄRPASS pass 3. Se alla lärpass här.

13.45 KONSTEN ATT LEDA SIG SJÄLV OCH SIN ORGANISATION. Jana Söderberg, civilekonom, terapeut och tidigare elitidrottare.
Lokal: Wisby

14.30 VI ÄR REDO. Nu vet vi mer om Omställning! och hur vi ska ta nästa steg. Vi avrundar Reglabs årskonferens 2020 och avslöjar vem som blir värd för Årskonferens 2021.

15.00 KAFFE