Medlemsmöte 22 november

Välkommen till ett extra medlemsmöte för att besluta om fortsättningen av Reglab efter juli 2019.

Tid: Torsdag den 22 november kl. 16.30
Plats: Utsikten plan 12, SKL, Stockholm (före ordinarie möte i gruppen Regional kontakt).

Anmälan till Eva Moe senast den 15 november. Om du ska delta både i mötet Regional kontakt och Reglab-mötet, räcker det med anmälan till Regional kontakt/Gustaf.Rehnstrom@skl.se.

Dokument
Agenda 22 nov 2018
Reglab inriktning 2019-22
Reglab finansiering 2019-22