Masterclass 3

Masterclass 3. Hur skapar vi utrymme för experimenterande i regional utveckling?

  • John Holmberg, professor i fysisk resursteori och ledare för Challenge lab vid Chalmers leder en workshop där vi fortsätter samtalet från Region 2050/workshop 4 om utrymme, processer och rätt verktyg för experimenterande i offentlig sektor.
  • Regional verktygslåda. Vi diskuterar exempel på implementering av framsynmetodik i den regionala praktiken.

Datum: Onsdag 24 september (obs nytt datum!)