Masterclass 3

Välkommen till tredje träffen i Framsyn Masterclass!

Den här gången blir det en heldagsworkshop med temat Hållbarhetsdriven systeminnovation som leds av John Holmberg, professor i fysisk resursteori vid Chalmers och Johan Larsson, doktorand. De är båda verksamma vid Chalmers challenge lab.

Vi kommer också att dela erfarenheterna från hemuppgiften från förra workshopen som handlade om förändringsledning och Birgitta Södergrens fyra perspektiv på förändring.

Hela programmet har du här: PROGRAM masterclass 24 sep

Förberedelser inför Masterclass 3:

  • Hemuppgift från ws 2: Fundera hur du kan driva framsynsarbetet i din organisation utifrån det förändringsverktyg Birgitta Södergren presenterade.
    • Hur kan du få stöd av de fyra perspektiven?
    • Vilka är medkrafterna och motkrafterna i din organisation, sett ur vart och ett av de fyra förändringsperspektiven?
    • Lathund Fyra perspektiv kortversion. Hela Birgitta Södergrens presentation, finns här.

Tid: Tisdag 24 september, kl. 10-17.
Plats. Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm.
Anmälan: Anmäl dig på länken till höger senast den 16 september.