Ledarseminarium VI

Välkommen till sista ledarseminariet i Region 2050 – tillsammans med Framsynsgruppen!

Torsdag den 25 oktober har ledarseminariet och Framsynsgruppen en gemensam avslutning i Region 2050-processen. Vi ses i Folkets hus lokaler i Göteborg.

Temat är Att arbeta med förändring ‒ experiment, labb och förändringsledarskap och handlar om nya arbetssätt för offentlig sektor. Att ha beredskap för olika framtider, hänger ihop med att också våga pröva olika insatser och att vara experimentell.
Vi kommer också att sammanfatta den framsynsresa vi gjort hittills, och staka ut vägen för det fortsatta arbetet.

På programmet står bland annat:

  • Manage your future. Christian Bason, vd för Danish design center och tidigare chef för Mindlab, talar om behovet av strategisk framsynskompetens .
  • Regional framsynthet. Reflektioner över framsynsprocessen hittills och dialog om nästa steg: Hur implementerar vi framsynsmetodiken i den ordinarie planeringen?
  • Framtidens demokrati. Ett samtal om demokratins utveckling de närmaste decennierna med Amanda Valentin, bitr. generalsekreterare Swedish international liberal center, Lisa Pelling, utredningschef Arena idé och Tina Viktor, Nätverk 19.
  • Framtidens ledarskap. Christian Bason, vd Danish design center och Lars Backström, vd Västtrafik.

Tid: Torsdag 25 okt kl. 9-15.
Plats: Folkets hus, Olof Palmes plats 3, Göteborg.

Hela programmet laddar du ner här: Program ledarseminarium 25 okt

Anmäl dig på knappen till höger.