Kompetensförsörjningsdagarna 5-6 december 2018

Kompetensförsörjningsdagarna 5-6 december 2018 i Stockholm.

Temat för dagarna är: regional ingång till branscher, behovsfångst och internationell utblick.

Mer information kommer.