Kompetensförsörjningsdagarna 5-6 december 2018

Höstens Kompetensförsörjningsdagar går av stapeln 5-6 december i Stockholm. Vi kommer att titta närmare på hur samverkan med branscher fungerar regionalt och hur Arbetsförmedlingen och Myndigheten för yrkeshögskolan arbetar med att fånga kompetensbehov. Vi gör en internationell utblick och får ta del av den norska nationella kompetensförsörjningsstrategin och vi pratar kompetensbehov i framtidens högteknologiska tillverkningsindustri.

Program och anmälningslänk skickas ut till nätverket i slutet av oktober.

För frågor om dagarna, kontakta Marja-Leena Lampinen, Västra Götalandsregionen eller Anna Knutsson, Regionförbundet Sörmland.”