Kompetensförsörjningsdagarna 15-16 maj 2019

Vi ses i Stockholm 15-16 maj  för vårens omgång av Kompetensförsörjningsdagarna!

Dagarna kommer att innehålla fyra teman (med reservation för eventuella ändringar)

  • Aktuellt från departementen, denna gång utifrån vårbudgeten.
  • Myndigheters regionala arbete, erfarenheter och rapporter mm
  • Näringslivet och arbetsgivares verktyg och behov av stöd för kompetensförsörjning
  • Omställningsarbete – när varslen kommer. Långsiktigt arbete på regional nivå

Vad gäller regional representation vid nätverksmöten gäller fortfarande två representanter per region och max fyra från storstadsregioner.

Program för dagarna hittar du här.