Industrins förnyelse ws5

Workshop 5. STATISTIK OCH ANALYS

Hur fångar vi den pågående strukturomvandlingen med befintlig statistik och metoder? Seminarium tillsammans med SCB.

Datum: Datum kommer, heldag.