Industrins förnyelse ws3

Workshop 3. DIGITALISERING OCH AUTOMATISERING

  • Digitalisering av produktion, organisation och marknadsrelationer ‒ möjligheter och hot.
  • Automatisering – en fortsatt svensk paradgren?
  • Regionala effekter av digitaliseringen.
  • Industrins digitalisering i ett statistikperspektiv.

Datum: 16 sep (NYTT DATUM), Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm.