Industrins förnyelse ws2

Workshop 2.  NÄRINGSLIVETS INTERNATIONALISERING

Temat för workshop 2 i juni är näringslivets internationalisering.

  • Globala värdekedjor i en regional kontext.
  • Näringslivets specialisering.
  • Internationellt ägande.
  • Industrins internationalisering i ett statistikperspektiv

Medverkar gör bland andra Martin Andersson, Blekinge tekniska högskola, och Ari Kokko, Copenhagen Business School.

Tid: Torsdag 13 juni, 9.30-16.30, med kaffe från kl. 9.
Plats: 7A Centralen, Vasagatan 7

Hemuppgift
Inför nästa träff vill vi gärna att ni förbereder er med några hemuppgifter. Det ger bättre fart till våra diskussioner:

Anmäl dig på knappen till höger senast den 5 juni.

Välkommen!