Industrins förnyelse ws2

Workshop 2.  NÄRINGSLIVETS INTERNATIONALISERING

  • Globala värdekedjor i en regional kontext.
  • Näringslivets specialisering.
  • Internationellt ägande.
  • Industrins internationalisering i ett statistikperspektiv.

Datum: 13 juni, heldag, Stockholm.