Industrins förnyelse ws1

Välkommen till första workshopen i lärprojektet Industrins förnyelse! Temat är industrins omvandling och vi pratar bland annat om:

  • Industrins utmaningar och strukturella förändring, ur historiskt och analytiskt perspektiv.
  • Samspelet mellan industri och tjänster.
  • Omvandlingen av industrin i Västerås.
  • Industrins omvandling i ett statistikperspektiv.

Datum: 23-24 april, lunch-lunch, Expectrum i Västerås.