Hållbarhetsnätverket 26 september

Träff 1. Agenda 2030 och det regionala utvecklingsuppdraget

I nätverket delar vi erfarenheter, regionala exempel, och input från experter och aktuell forskning. Nätverket har en planeringsgrupp för de första två träffarna med särskilt ansvar för sakinnehållet, Caroline Strömbäck och Henrik Andreasson, Region Uppsala samt Mona Karila och Anna Svedlund, Region Sörmland. Karin Botås, Reglab ansvarar för lärandeprocessen. Tillsammans med deltagarna ansvarar de för att lägga upp arbetet. Deltagarna förväntas bidra aktivt och återkoppla till sin hemorganisation.

På agendan står

  • Relationen mellan Agenda 2030 och det regionala utvecklingsuppdraget.
  • Erfarenhetsutbyte – hur jobbar regionalt utvecklingsansvariga med Agenda 2030?
  • Aktuella frågor – Agenda 2030-delegationens remiss, Statskontorets uppföljning & Tillväxtverkets uppdrag att föreslå regeringen hur hållbarhetsarbete inom regional tillväxtpolitik kan stärkas.

Datum: torsdag, 26 september 2019, Stockholm, kl. 10-16