Hållbarhetsnätverket 26 februari

Välkommen till nästa träff i Hållbarhetsnätverket!

Den 26 februari kommer vi bland annat att prata om nya arbetssätt för att bidra till Agenda 2030 och hur vi kan skapa hållbara beteendeförändringar. Exempel från programmet:

  • Presentation och labb om nudging och beteendeförändring
  • Vad visar regionernas behovsinventering inom hållbarhet?
  • Hur kan tjänstedesign användas inom regional utveckling för att bidra till Agenda 2030?

Vi kommer att labba gemensamt kring den regionala utvecklingens roll , samt dela med oss av insikter från pågående analyser och utvecklingsarbete på regional och nationell nivå. Program.

Tid: Onsdag den 26 februari 2020, kl. 10-16. Kaffe finns från 9.30.

Plats: Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15, Stockholm. Möteslokal Koch.

Anmäl dig senast fredagen den 14 februari