Hållbarhetsnätverket 26 februari

Välkommen till nästa träff i Hållbarhetsnätverket!

Den 26 februari kommer vi bland annat att prata om nya arbetssätt för att bidra till Agenda 2030 och hur vi kan skapa hållbara beteendeförändringar. Dagen kommer bland annat att innehålla:

  • Presentation och labb om nudging och beteendeekonomi
  • Framgångsfaktorer för att få till förändrade arbetssätt, lärdomar från Statskontorets uppföljning av genomförandet av Agenda 2030

Vi kommer att labba gemensamt kring den regionala utvecklingens roll , samt dela med oss av insikter från pågående analyser och utvecklingsarbete på regional och nationell nivå. Detaljerat program kommer om ett par veckor.

Tid: Onsdag den 26 februari 2020, kl. 10-16. Kaffe finns från 9.30.

Plats: Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15, Stockholm. Möteslokal Koch.

Anmäl dig senast fredagen den 14 februari