Framsynsgruppen WS IV

Vi träffas 23-25 oktober i Göteborg för den sista workshoppen i Region 2050.