Framsynsgruppen WS III

Vi träffas den 29-31 maj i Malmö för workshop 3 i Region 2050.