Extra masterclass: Scenarier som verktyg i coronakrisens spår

Flera av er som deltagit i Reglabs framsynsprocess hörde av sig och lyfte värdet av att skapa scenarier i osäkra tider som denna. Några är redan igång med scenariearbeten, andra söker samarbetspartner. Därför gjorde vi den 19 maj en extra masterclass – ett digitalt möte för alla som tidigare jobbat med scenarier i Region 2050.

Mötet var ett erfarenhetsutbyte kring scenariearbeten – lärdomar och regionala exempel. Vi diskuterade:

  • Hur kan vi använda scenarier som beslutsstöd i kristider?
  • Erfarenheter och lärdomar av att jobba med regionala scenarier.
  • Hur kan framsynsgruppen stödja varandra i scenariearbeten?

Program: PROGRAM Masterclass 19 maj

Presentationer & länkar
Reglab + Eva Moes presentation:Masterclass 19 maj 2020
Anton César & Maria Larsson: Västra Götalands presentation
Gruppdialog, fråga 1 – menti

CIFS: Covid 19 from a megatrends perspective
OECD online hub covid19
World economic forum
Nesta: Four coronavirus futures
Nesta: Reflections on Covid-19
Roope Mokka: After the crisis: lets not bounce back
Yuval Noah Harari: the world after coronavirus
Foreign policy: 12 globala tänkare om hur världen förändras efter krisen
Ledarskap i osäkerhet länk

Världen post corona. Fyra alternativa scenarier av hur utvecklingen kan komma att se ut.