Digital verksamhetsutveckling WS IV

Hur ser nästa generation ”digitala agendor” ut?

Målet för sista mötet är att systematisera erfarenheterna hittills och diskutera nästa steg: Hur ser nästa generation digitala agendor ut? Hur kategoriserar vi morgondagens verksamhet?

Vi kommer att workshopa om det statliga erbjudandet till regioner om digitaliseringssamordnare, samt få en presentation från OECD om deras rekommendationer till Sverige om framtidens digitala agendor. Den här gången omvärldsspanar vi med hjälp av Media Evolution, som är en innovationsplattform för de digitala branscherna i södra Sverige. Det blir också tillfälle att knyta ihop lärdomarna från projektet genom att prototypa ”morgondagens digitala agendor”: Vad ska vi avveckla? Optimera? Utveckla?

Datum: 18-19 september, lunch-lunch, Media Evolution, Malmö.