Digital verksamhetsutveckling WS III

Workshop 3. Hur leda och finansiera?

En av de största utmaningarna för verksamhetsutveckling, handlar om att digitaliseringen ofta skär genom verksamheten på ett icke-traditionellt sätt. Det kan till exempel innebära att investeringarna och vinster inte uppstår inom samma organisation.

  • Vem tar ansvar för transformationen? Vem tar kostnaderna och intäkterna?
  • Vi diskuterar möjligheter och hinder för innovation med Upphandlingsmyndigheten.
  • Ekonomistyrningsverket belyser hur uppföljning och effekter av digitalisering kan spåras.

Datum: 19 juni, heldag, Stockholm

Mer information kommer.