Digital verksamhetsutveckling WS II

Temat för workshop 2 är: Vem gör vi det för?

Vi träffar Rise, Sveriges forskningsinstitut, på Lindholmen science park i Göteborg. Rise ICT fungerar som en länk mellan akademin, industrin och offentliga organisationer inom forskning och utveckling.

  • Hur ser det ut för medborgaren i ett digitalt ekosystem?
  • Omvärldsbevakning av trender, verksamhetsutveckling och innovationer.
  • Workshop: Hur påverkar olika scenarier de regionala strategierna?

Datum: 12 april, heldag, Göteborg

Mer information kommer.