Nätverksmöte BRP+

Välkommen till nätverksmöte i BRP+!

Vi träffas för att tillsammans utveckla systemet och användningen av BRP+. I nätverket deltar kontaktpersoner för BRP+ från Reglabs medlemmar.

På den första träffen i december kommer vi bland annat att diskutera det utvecklingsarbete som pågår:

  • Utredning av ägarskap och förvaltning.
  • Utredning av subjektiva mått.
  • Utveckling av mätetalen för kapitalstockarna.

Tid: Måndag 9 december kl 10-15.
Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm.