Analytikernätverket 9 maj 2019

Årets första träff inom Analytikernätverket blir torsdag den 9 maj i Stockholm. Tema för träffen är Kapitalets marknad från ett regionalt perspektiv. Vi för dialog kring analysunderlag för att regionalt kunna belysa företags finansiering och investeringar. På vilket sätt är egentligen företags finansiering en regional analys- och utvecklingsfråga?

På träffen får vi höra inspel från följande inspiratörer:

  • Anders Gustafsson, Tillväxtanalys, berättar hur effekterna av Almis verksamhet skiljer sig mellan regioner
  • Eva Rytter Sunesen, Copenhagen Economics, presenterar resultat från bland annat ESPON-projektet The World in Europe: Global FDI Flows towards Europe
  • Sofia Avdeitchikova, Oxford Research, presenterar en kartläggning av kapitalförsörjningsstrukturen i Örebro och Västmanlands län

Dessutom får vi möjlighet att vara ”tankesmedja” till en pågående ESPON-studie som belyser Europas territoriella framtid. Tillsammans med Kai Böhme, Spatial Foresight närmar vi oss frågan hur vi kan främja den territoriala dimensionen för en bättre sammanhållning i Europa och dess regioner.

Här hittar du programmet i sin helhet.

Läs mer om nätverket här.