Analytikernätverket 24 april 2018

Reglabs analytikernätverk – 24 april, Stockholm

Tidpunkt: Tisdag 24 april 10:00-16:00 (kaffe från 9:30)

Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm

 

25 år av kluster och innovationssystem ‒ hur går vi vidare?

Årets första träff inom Reglabs analytikernätverk äger rum den 24 april i Stockholm. På träffen står tematiken hur vi i det regionala tillväxtarbetet arbetar med näringslivets förnyelse och innovation från ett analytiskt och policymässigt håll.

Med utgångspunkt i en kritisk ansats tar vi del av inspel från inspiratörer och för dialog kring hur det går att utveckla analys och insatser kring innovation som medel för att nå en förnyelse av näringslivet i Sveriges regioner. Några frågeställningar att föra dialog kring är:

  • Hur ser kopplingen mellan näringslivets förnyelseförmåga och innovationskraft, regionala innovationssystem etc. egentligen ut?
  • Hur tänker företag kring förnyelseförmåga och innovationsarbete?
  • Vilken roll spelar insatser på olika styrnivåer, såsom global, nationell, regional, lokal, för att främja näringslivets förnyelseförmåga och innovationsarbete? Varför är det regionala perspektivet viktigt?

Med hjälp av inspel från följande inspiratörer får vi hjälp att närma oss frågeställningarna:

  • Kalle Westberg, Näringsdepartementet, berättar om olika vetenskapliga och policymässiga utgångspunkter för att förstå näringslivets förnyelse och betydelse av innovation för denna utveckling.
  • Medarbetare från KTH Executive School och Amplify bidrar med perspektiv kring hur innovationsprocesser fungerar i företag och organisationer.
  • Anders Axelsson, Region Skåne, redovisar en rykande färsk studie om hur det skånska innovationssystemet ser ut utifrån företagen i swinno-databasen. Mer info om swinno-databasen: https://www.ekh.lu.se/en/research/economic-history-data/swinno