Analytikernätverket 20 november 2018

Det regionala analysarbetet handlar mycket om att ta fram analyser för de regionala utvecklingsstrategierna, och många regioner håller just nu på att starta sina processer för att ta fram en ny RUS. Ofta vill vi att analysunderlagen ska hjälpa oss att få en helhetsbild av länet, som kan påverka strategins riktning.

På årets andra träff inom Reglabs analytikernätverk pratar vi mer om hur vi kan skapa denna helhetsbild. Dessutom: Vad har vi lärt oss av analysarbete i tidigare RUS-processer? Och vilken roll spelar egentligen analyserna i RUS-processen – påverkar dessa verkligen strategins inriktning?

Tidpunkt: Tisdag 20 november 10:00-16:00 (kaffe från 9:30 och mingel 16:00-17:30 tillsammans med RUS-nätverket)

Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm

Program och inbjudan