Reglab är mötesplats för regioner, nationella myndigheter, forskare och andra som vill öka sin kompetens kring frågor om regional utveckling.


Reglab – en mötesplats för regional utveckling

Som medlem i Reglab har du tillgång till alla medlemmars specialistkunskap. Du är en del av ett kompetensnätverk som ger omvärldsbevakning och benchmarking och deltar i framtidsdiskussionen kring utvecklingen av Sveriges regioner.

Integration

I maj startar Reglab en fördjupad studie om nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Huvudfokus är platsens betydelse för utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden. Arbetsgruppen träffas i tre workshopar.

Läs mer

Mätsystem för livskvalitet

BRP+ är ett nytt svenskt mätsystem för livskvalitet på regional nivå. BRP+ har utvecklats inom Reglab för att sammanhållet mäta och jämföra regional utveckling: ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Arbetsgruppens nästa möte: 31 mars.

Läs mer