Reglab är mötesplats för regioner, nationella myndigheter, forskare och andra som vill öka sin kompetens kring frågor om regional utveckling.


Reglab – en mötesplats för regional utveckling

Som medlem i Reglab har du tillgång till alla medlemmars specialistkunskap. Du är en del av ett kompetensnätverk som ger omvärldsbevakning och benchmarking och deltar i framtidsdiskussionen kring utvecklingen av Sveriges regioner.

Forskarforum 2016

Vilken roll ska forskningen ha i regional utveckling? Att leverera det beställaren vill ha, eller att vara en kritisk granskare? Vi diskuterar samverkansforskning när den fungerar som bäst. Keynotes och Sveriges största forskarcafé. Vi ses på Färgfabriken den 29 november!

Läs mer

Regionens roll för integration

Vad innebär det att arbeta med integration utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv? Hur skiljer sig det från de statliga och kommunala uppdragen och vad kan regionen bidra med? Nu startar ett lärprojekt för att diskutera regionernas roll i dialog med varandra och med andra aktörer inom integrationsområdet. Anmälan senast 19/8.

Läs mer