Reglab är mötesplats för regioner, nationella myndigheter, forskare och andra som vill öka sin kompetens kring frågor om regional utveckling.


Reglab – en mötesplats för regional utveckling

Som medlem i Reglab har du tillgång till alla medlemmars specialistkunskap. Du är en del av ett kompetensnätverk som ger omvärldsbevakning och benchmarking och deltar i framtidsdiskussionen kring utvecklingen av Sveriges regioner.

Nytt nätverk – ung region

Att unga människor vill bo, arbeta och bidra med sina kunskaper och sitt engagemang är nödvändigt och ungdomspolitik är en allt viktigare del i regionernas arbete. Reglabs nätverk UNG REGION arbetar för social hållbarhet med ungdomsperspektiv. Anmäl dig gärna till serien. Första mötet är den 12 januari.

Läs mer

Årskonferensen 2017

På Reglabs årskonferens 8-9 februari gör vi en global rundtur till framtiden. Vi tar del av scenarier, prognoser och kvalificerade spaningar om världen fram till 2050. Vi diskuterar hur man bäst använder sig av framsyner och ställer oss frågan: Hur påverkar jag framtiden i min region? Välkommen!

Läs mer