Reglab är mötesplats för regioner, nationella myndigheter, forskare och andra som vill öka sin kompetens kring frågor om regional utveckling.


Reglab – en mötesplats för regional utveckling

Som medlem i Reglab har du tillgång till alla medlemmars specialistkunskap. Du är en del av ett kompetensnätverk som ger omvärldsbevakning och benchmarking och deltar i framtidsdiskussionen kring utvecklingen av Sveriges regioner.

Fördjupad analys av matchningsindikatorer

Skillnaderna i sysselsättning och arbetslöshet mellan lokala och regionala arbetsmarknader är stor och fungerande matchning på arbetsmarknaden är en viktig regional utvecklingsfråga. För att fördjupa kunskapen bjuder Reglab in till ett analysprojekt under våren och hösten 2017.

Läs mer

Årskonferensen 2017

På Reglabs årskonferens 8-9 februari gör vi en global rundtur till framtiden. Vi tar del av scenarier, prognoser och kvalificerade spaningar om världen fram till 2050. Vi diskuterar hur man bäst använder sig av framsyner och ställer oss frågan: Hur påverkar jag framtiden i min region? Välkommen!

Läs mer