Reglab är mötesplats för regioner, nationella myndigheter, forskare och andra som vill öka sin kompetens kring frågor om regional utveckling.


Reglab – en mötesplats för regional utveckling

Som medlem i Reglab har du tillgång till alla medlemmars specialistkunskap. Du är en del av ett kompetensnätverk som ger omvärldsbevakning och benchmarking och deltar i framtidsdiskussionen kring utvecklingen av Sveriges regioner.

Reglab i Almedalen

Reglab är i Almedalen som medarrangör i två seminarier. Ett av dem handlar om statlig basinkomst, eller medborgarlön, som ska testas i finska regioner. Det andra seminariet ställer frågan om vem som får plats i storregionen. Det blir ett samtal om växtkraft och regionala slitningar.

Läs mer

Regionens roll för integration

Vad innebär det att arbeta med integration utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv? Hur skiljer sig det från de statliga och kommunala uppdragen och vad kan regionen bidra med? Nu startar ett lärprojekt för att diskutera regionernas roll i dialog med varandra och med andra aktörer inom integrationsområdet. Anmälan senast 19/8.

Läs mer